Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Hizmetlerimizi kullandığınızda, bilgileriniz açısından bize güvenirsiniz. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu bildiğimizden bilgilerinizi korumak ve bilgilerinizin kontrolünün sizde olmasını sağlamak için büyük çaba harcarız.

Bu Gizlilik Politikası ile hangi verileri neden topladığımızı ve bilgilerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi, yönetebileceğinizi, başkalarına aktarabileceğinizi ve silebileceğinizi anlamanıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

sultananneanaokulu.k12.tr, aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

sultananneanaokulu.k12.tr, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları ziyaretçilerin dikkatine sunar.

sultananneanaokulu.k12.tr, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) sultananneanaokulu.k12.tr’nin, kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Ziyaretçilerin/müşterilerin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Diğer yandan, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2) sultananneanaokulu.k12.tr, kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

sultananneanaokulu.k12.tr’ye ait web sitelerinde işlem yapan kullanıcıların verdikleri veriler, kullanıcıların rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, sultananneanaokulu.k12.tr tarafından işlenmektedir.

sultananneanaokulu.k12.tr web sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

sultananneanaokulu.k12.tr, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerini toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

sultananneanaokulu.k12.tr çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. sultananneanaokulu.k12.tr size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitelerinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; siteler üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya siteler üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

sultananneanaokulu.k12.tr, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda siteler üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

sultananneanaokulu.k12.tr, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır;
a) Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer.
b) Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitelerini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitelerinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

3) İnternet Siteleri, Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

sultananneanaokulu.k12.tr çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitelerini kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım, parolalarınızı kaydeden ve web sitelerindeki oturumlarınızın sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitelerine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

sultananneanaokulu.k12.tr’ye ait web sitelerine nereden bağlandığınız, web siteleri üzerinde hangi içerikleri görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitelerini nasıl kullandığınızın izlenmesini belirlemek için kullanır.

sultananneanaokulu.k12.tr’ye ait web sitelerindeki çerezler, ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, sultananneanaokulu.k12.tr’ye ait web sitelerini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

4) İnternet Sitesi, üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

sultananneanaokulu.k12.tr’ye ait web siteleri çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitelerinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” ya da “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

5) sultananneanaokulu.k12.tr, kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

sultananneanaokulu.k12.tr, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
• Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Kullanıcılara daha iyi deneyim sağlamak, “kullanıcıların ilgi alanlarını dikkate alarak” kullanıcıların ilgilenebileceği hizmetler hakkında kullanıcılara bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
• Kullanıcı memnuniyetini artırmak, web sitesinden alışveriş yapan kullanıcıları tanıyabilmek ve kullanıcı çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılara öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili kullanıcıları bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

6) sultananneanaokulu.k12.tr, kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

sultananneanaokulu.k12.tr ile paylaşılan kişisel veriler, sultananneanaokulu.k12.tr gözetimi ve kontrolü altındadır. sultananneanaokulu.k12.tr, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

7) sultananneanaokulu.k12.tr, kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kullanıcılara ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcıların onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden sultananneanaokulu.k12.tr sorumlu değildir.

8) Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınız nelerdir?

sultananneanaokulu.k12.tr, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

sultananneanaokulu.k12.tr tarafından web sayfalarımızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
hakkına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini resmi internet adresimizden temin edebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak yine resmi adresimize, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek kurumlarımıza iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da kurumlarımıza ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu

sultananneanaokulu.k12.tr, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

9) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar, sultananneanaokulu.k12.tr’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfalarımızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfalar üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

10) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca sultananneanaokulu.k12.tr’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda sultananneanaokulu.k12.tr’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin sultananneanaokulu.k12.tr ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Kişisel verilerinizle ilgili soru sormak isterseniz bize iletisim@sultananneanaokulu.k12.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.